• Slide1.png
  • Slide2.png

Vandens norma

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Rietavo miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir Rietavo savivaldybės Tverų miestelyje, Patverio, Tauravo, Žeberių,Vatušių, Giliogirio, Labardžių, Daugėdų, Medingėnų, Gedikėnų, Akmenskinės, Jaupėnų, Spraudžio, Žadvainų, Kalakutiškės kaimuose suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,95 kub. m gyventojui per mėnesį.

Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja nuo 2024 m. vasario 1 d.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

  1. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso, tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2, t.y. 3,90 kub. m (1,95 kub. m gyventojui per mėnesį padauginamas iš koeficiento 2 = 3.90 kub. m ) gyventojui per mėnesį (LRV 2015-09-10 Nr. 989 4p.; AM 2015-10-15 Nr. D1-744 57p.).
  2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t.y. 1,95 kub. m gyventojui per mėnesį (AM 2015-10-15 Nr. D1-744 53p.).
  3. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t.y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,95 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai (AM 2015-10-15 Nr. D1-744 57p.).

UAB „Rietavo komunalinis ūkis”

Paieška

El. sąskaitos

Rietavo savivaldybė

Senoji svetainė

Įmonės kodas 171668992, PVM mokėtojo kodas LT716689917, Adresas Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavas, Tinklalapis http://www.rietkom.lt Darbo laikas I-V 08.00-17.00
© 2024 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“. Visos teisės saugomos.